Muzeul Regiunii Porților de Fier

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier reprezintă una dintre cele mai importante instituţii de profil din România, ţinând cont, în primul rând, de valoarea patrimoniului muzeal (cca. 90 000 de bunuri culturale mobile), precum şi de avantajele oferite de imensul potenţial istorico-turistic reprezentat de monumentele antice şi medievale, ale căror ruine sunt vizibile și astăzi.

Prima încercare de constituire a unei instituții muzeale severinene s-a materializat în 1881, prin înființarea “Societății Istorice și Arheologice” și a unui „muzeu”, din inițiativa institutorului  V. Dimitrescu și a prefectului P. Quintescu.

Fondatorul unui muzeu, în adevăratul sens al cuvântulului, este însă, Alexandru Bărcăcilă, profesor de limbi clasice, director al Liceului Traian și un mare iubitor al arheologiei. La 3 mai 1912, în clădirea Liceului Traian au fost puse bazele “Muzeului Istoric al Liceului Traian”.

Odată cu finalizarea Internatului Liceului Traian (actuala clădire a Muzeului Regiunii Porților de Fier), Muzeul Istoric al Liceului Traian își schimbă, atât sediul, cât și denumirea, devenind în 1926, Muzeul Regional de Istorie și Etnografie, apoi Muzeul Regiunii Porților de Fier.

În anul 1969 au  început activitățile de elaborare a tematicii expoziționale, finalizate la data de 15 mai 1972, când au fost deschise secțiile Științele Naturii, Acvariu și Istorie, iar în 1982, secția Etnografie.

O contribuție meritorie la definirea patrimonială a Muzeului Regiunii Porților de Fier o are însă, Theodor Costescu, cel prin contribuția căruia vasta colecție Istrati-Capșa este adusă de la București și instalată în Palatul Cultural severinean, primind  numele de Muzeul Dr. C. I. Istrati, în 1924.

În 1953, patrimoniul acestui muzeu este înglobat, prin transfer, Muzeului Regiunii Porților de Fier. În perioada 2010 – decembrie 2018, Muzeul Regiunii Porților de Fier a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și restaurare, fiind beneficiarul Proiectului “Reabilitarea Complexului – Muzeul Regiunii Porților de Fier și valorificarea lui ca produs turistic”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul de intervenție 5.1, implementat de către Consiliul Județean Mehedinți. Această finanțare a făcut posibilă restaurarea monumentelor din parcul arheologic, dar și reabilitarea clădirii, a acvariilor, realizarea a două pavilioane, a serei și dotarea cu mijloace de climatizare și securizare moderne.

În prezent, Muzeul Regiunii Porților de Fier se află în plin proces de reamenajare expozițională, de apropiere și comunicare cu publicul vizitator și colaboratorii, având în componență și alte secții: Conservare-Restaurare, Marketing cultural-Pedagogie muzeală și secția Expoziții-Evenimente-Proiecte culturale.