Administrative

Administrative

CONCURS

ANUNTURI CONCURS      BIBLIOGRAFII     FIȘE DE POST rezultatul selectiei dosarelor 1 rezultatul selectiei dosarelor 2 rezultat contestație selecție dosare funcția muzeograf debutant rezultat contestație selecție dosare funcția supraveghetor anunt1 proba scrisa anunt2 proba scrisa anunt1 anunt2 anunt rezultat contestatie interviu supraveghetor anunt final 1 anunt final 2 Calendarul […]