Expoziții Pavilionul Multifuncțional - Muzeul Regiunii Porților de Fier

Expoziție temporară de sculptură în piatră și lemn Grigore Patrichi Smulți

                                                                                                             

                                                                                               

Grigore Patrichi Sulți

(Smulţi, Galaţi, 1937 – București, 2012)

 

 Considerat unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani, Grigore Patrichi-Smulţi a avut o lungă carieră didactică, dublată de o activitate expozițională prolifică. Sculptorul s-a născut în comuna gălățeană Smulţi, pe 3 august 1937. În semn de respect şi dragoste pentru localitatea natală şi-a adăugat la numele său toponimul Smulţi.

A absolvit Liceul de Artă din Iaşi şi, apoi, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția sculptură, în anul 1966, la clasa lui Constantin Baraschi. A debutat, în anul absolvirii, într-o bienală de sculptură-pictură. Din anul 1968 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici, iar în anul 1970 şi-a vernisat prima expoziție personală.

În anul 2008 devine Cetățean de onoare al Municipiului Călărași iar in anul 2010 devine Cetățean de onoare al Municipiului Tecuci.

Grigore Patrichi-Smulți a încetat din viață pe 14 decembrie 2012, la București, la vârsta de 75 de ani.

 * Participă cu regularitate la expozițiile anuale, bienale, municipale și omagiale.

* Expoziții personale: 2001, 2005 – Galați, România; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 – Călărași, România; 2003, 2010, 2011 – Tecuci, Galați, România; 2004 – Slobozia, Constanța, România; 2005 – Galați, București, România; 2006 – Pitești, România; 2012 – Ploiești, România.

* Expoziții internaționale de grup: 1986 – Germania (R.F.G.); 1988 – Germania (R.D.G.); 1989 – U.R.S.S.

*Lucrări în colecții publice:

Muzeul de Artă, Brăila(lucrări donate de artist);

Muzeul National de Artă Contemporană, București;

Muzeul de Artă, Craiova;

Muzeul de Istorie  „Teodor Cincu”, Tecuci(lucrări donate de artist);

Muzeului Dunării de Jos,Călărași (lucrări donate de artist);

Muzeului de Artă „Ion Ionescu-Quintus”,Ploiești (lucrări donate de artist);

Muzeului JudețeanArgeș, Pitești (lucrări donate de artist);

Muzeul Județean Gorj, Târgu Jiu,

*Lucrări în colecții publice și private din România, Austria, Elveția, Franța, Grecia, Italia şi Olanda.

 Grigore Patrichi Smulți a atras atenția prin seriozitate și originalitate în discursul său plastic, și prin stăruința cu care a căutat mijloacele de exprimare artistică. Abordarea cu precădere a pietrei şi lemnului și tendință spre simplificare, spre eliminare a detaliilor, de căutare a esențialului, l-au apropiat mai mult spre arta primitivă, arhaică,  dar și de cea bizantină și chiar de folclorul românesc.

 În acest sens, registrul tematic al lucrărilor lui Grigore Patrichi este extrem de bogat. Artistul s-a inspirat din mitologie, a apelat la motive biblice, a elogiat maternitatea, iubirea, viața de familie, a fost preocupat de reprezentarea spațială a zborului, de surprindere a candorii, naivității şi curățeniei sufletești a copiilor, de exprimare a unor stări antagonice sau de transpunerea metaforică în piatră, marmură sau lemn a unor idei şi sentimente.

 Frumusețea şi rotunjimea formelor corpului feminin a căpătat materializare în nudurile cioplite din lemn și piatră. În creația sa nu s-a îndepărtat în general de figurativ, dar uneori plăsmuirile sale au luat şi forme mai abstracte, fără a fi private, însă, de conținutul ideatic. Sculpturile sale reușesc întotdeauna să comunice un mesaj, să emoționezeşi să convingă privitorul.

 Jocul planurilor şi volumelor este bine echilibrat și dinamic. În lucrările sale întâlnim suprafețe de mare finețe, șlefuite până la perfecțiune, alternând cu altele vibrate sau cu unele care poartă în mod evident urmele dălții. Deși de dimensiuni mici sau medii, multor lucrări nu le lipsește monumentalitatea și valențele decorative.