Administrative

CONCURS

ANUNTURI CONCURS      BIBLIOGRAFII     FIȘE DE POST

rezultatul selectiei dosarelor 1

rezultatul selectiei dosarelor 2

rezultat contestație selecție dosare funcția muzeograf debutant

rezultat contestație selecție dosare funcția supraveghetor

anunt1 proba scrisa

anunt2 proba scrisa

anunt1

anunt2

anunt rezultat contestatie interviu supraveghetor

anunt final 1 anunt final 2

Calendarul de desfăşurare a concursului:

C oncursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin în perioada: 08.01.2020 – 18.02.2020 şi constă în susţinerea a două probe:

– Proba scrisă  în data de 06.02.2020, ora 1000;

– Interviul  în  data  de 12.02.2020, ora 1000.

– dosarele de concurs se depun din data de 08.01.2020, ora 0800 până în data de 29.01.2020, ora 1630;

– selecţia dosarelor se va face până în data de 31.01.2020, ora 1400;

           afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 03.02.2020, ora 1400;

– contestaţiile se pot depune până în data de 04.02.2020, ora 1400;

– soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 05.02.2020, ora 1400;

– afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor  se face  în data de 05.02.2020, ora 1400;

           – proba scrisă are loc în data de 06.02.2020, ora 1000 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin;

– afişarea rezultatelor la proba scrisă 07.02.2020, ora 1400;

         – contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data 10.02.2020, ora 1630;

– soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 11.02.2020, ora 1630;

– afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face  în data de 11.02.2020, ora 1730;

– interviul are loc în data de 12.02.2020, ora 1000 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin;

– afişarea rezultatelor la interviu 13.02.2020, ora 1400;

         – contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 14.02.2020, ora 1400;

– soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 17.02.2020, ora 1630;

– afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face  în data de 17.02.2020, ora 1630;

– comunicarea rezultatelor finale 18.02.2020, ora 1630.